Dvě svatby a jedno Kouzlo Anglie

Chateau St. Havel + Altány Kampa + Dvůr Pecínov

V čarodějnou sobotu 30. dubna 2 svatby a 1 Kouzlo Anglie!

PartyLeaders pro Martinu a Denise a zároveň pro Moniku a Petra a zároveň pro Dvůr Pecínov.