Slavnostní otevření Požární zbrojnice

Město Skalná

V sobotu 17. listopadu PartyLeaders pro SDH Skalná v Město Skalná.