Svatba Markéty a Přemka

Dvůr Pecínov

V sobotu 23. dubna PartyLeaders pro Markétu a Přemka v Pecínově.

Fotil nedostižný Vojta Hurych.