večírek pro volvo car

Průhonický park a zámek - Botanický ústav AV ČR

V sobotu 17. června PartyLeaders pro Volvo Car Czech Republic v Průhonicích.