Právnický ples

Obecní dům

V sobotu 22. 2. 2020 PartyLeaders pro Spolek českých právníků Všehrd na Právnickém plese v Obecní dům.